Uitgifte voedselpakket

Uitgifte voedselpakketten

De uitgifte vindt iedere week plaats op donderdag van 15.00 tot 17.00 uur. De ene week ontvangt men een pakket aangevuld met versproducten (brood, vlees, groente en fruit), de andere week worden er alleen versproducten uitgegeven.

Uitgifte adres

De Marne 34H
8701 PT  Bolsward

Pakket uitdeling: (0515) 569892

Kratten met producten
 

Criteria voor deelname

 

De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.

 

Deelnemers kunnen maximaal 3 jaar (landelijke norm) ingeschreven staan bij de voedselbank, met als uitgangspunt: geen pakket zonder traject.

 

Bij toekenning van de pakketten volgen wij de landelijke criteria. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen dat maandelijks wordt overgehouden voor voeding, kleding e.d. nadat de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen (en eventuele aflossingen) zijn betaald.

 

Basisbedrag per adres € 200,00. Voor elk persoon van de huishouding wordt € 115,00 bijgeteld. Voor een 1-persoonshuishouding derhalve € 315,00. Voor ieder volgend gezinslid, die tot het huishouden behoort, wordt het bedrag vermeerderd met € 115,00.

 

Aanvragen

Aanmelden kan door te bellen naar 06-27173660 of door het invullen van ons contactformulier (vergeet dan niet telefoonnummer en woonplaats te vermelden). Aanmelding kan ook geschieden door instanties als zorginstellingen, kerken en artsen.

Iemand van de voedselbank, de intaker, komt zo mogelijk persoonlijk langs om de gang van zaken te bespreken. Dat is niet alleen om de aanvraag te toetsen, maar ook mee te denken over de vraag hoe de situatie structureel verbeterd kan worden.

 

Klachten

Wanneer men vragen of klachten heeft over de uitgegeven producten, kan men contact opnemen met ons secretariaat:

Tramstrjitte 22, 8771 RS Nijland

Telefoon (0515) 56 97 09

E-mail info@voedselbankbolsward.nl

of stuur een bericht via ons contactformulier.

Wegwijzer Geldzaken Gemeente Súdwest-Fryslân