Over ons

Doelstelling

Het doel van Voedselbank Bolsward e.o. is mensen bij te staan door voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk wil de Voedselbank Bolsward e.o. meehelpen te zoeken naar een manier om hen uit de problemen te helpen.

Supermarktactie Wommels
 

Bestuur

Het RSIN-nummer van Voedselbank Bolsward e.o. is 853637544.

Beloningsbeleid

Volgens Artikel 4.11 “Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten”

Bestuur

W.J. Topma

Voorzitter

J. Huitema-Breeuwsma

Secretaris

J.H. Dijkstra

Penningmeester

L. Dijkstra

Bestuurslid (uitgifte)

K. de Jong

Bestuurslid (intake)

O. Muizelaar

Bestuurslid (intake)

Bescherming persoonsgegevens

De Voedselbank Bolsward e.o. stelt zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemende

cliënt de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of ter inzage aan derden. Het respecteren van privacy is erg belangrijk. In onze privacyverklaring geven wij aan hoe wij persoonsgegevens bewaren, gebruiken en verwerken.

 

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt

onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

 

Beleid en jaarverslagen