Donaties

Bankgegevens

Financiële steun is uiteraard van harte welkom. Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op rekening: NL29 ABNA 0544693256 t.n.v. Voedselbank Bolsward e.o.

ANBI

De Stichting Voedselbank Bolsward e.o. heeft sinds 1-1-2022 een ANBI status.

Dat houdt in dat donateurs mogelijk fiscaal voordeel genieten aangezien zij hun gift aan een ANBI mogen aftrekken van de inkomstenbelasting (let op drempelbedrag) of verrekenen met de vennootschapsbelasting en periodieke giften daarentegen volledig als aftrekpost gelden. Daarvoor moet wel een overeenkomst van minimaal 5 jaar met onze stichting worden opgemaakt.